Ogólne warunki rezerwacji

Camping Plus sp. z o.o.

Camping Plus sp. z o.o. działa w imieniu i na rzecz Greenbank Holidays Ltd, zwany dalej Eurocamp, Chelford House, Gadbrook Park, Northwich, Cheshire CW9 7LN, Wielka Brytania. Nasz numer telefonu to 71 793 22 22, a nasz adres e-mail: info@eurocamp.pl. Aby zapoznać się z najbardziej aktualnymi warunkami, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową. Wszelkie spory lub roszczenia wynikłe z wykonywania umowy zawartej między Eurocamp a Klientem, rozstrzygane będą przez strony polubownie, a w przypadku braku porozumienia, przez sąd powszechny według ogólnych zasad właściwości.

Informacje, regulamin dotyczący zakwaterowania, depozyt za obowiązkowe sprzątanie końcowe oraz ceny

Pracownik zajmujący się rezerwacją zawsze będzie starał się udzielać dokładnych informacji oraz podawać aktualne ceny. Jednakże możemy brać odpowiedzialność tylko za ceny podane na otrzymanych rachunkach.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych cen w każdym czasie (na przykład z powodu zmian kursów walutowych). O wszystkich istotnych zmianach lub stwierdzonych błędach, poinformujemy Was w momencie rezerwacji lub, jeśli już dokonaliście rezerwacji, tak szybko, jak to będzie możliwe. 

Na większości campingów, na których pobierana jest opłata klimatyczna, będzie ona wliczona w koszt wakacji i opłacana przez Was z góry w momencie dokonywania rezerwacji. Oznacza to, że w dniu przyjazdu na camping nie będzie już ona od Was pobierana. Wysokość opłaty klimatycznej będzie widoczna w podsumowaniu wakacji (rezerwując wakacje online) oraz na rachunku w sekcji "Inne". Na kilku campingach opłata klimatyczna będzie pobierana bezpośrednio przez camping podczas meldowania się. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji "Ważne informacje" na stronie danego campingu. Jest też kilka campingów, które nie pobierają opłaty klimatycznej.

Klient nie ma prawa domagać się rabatu, bądź zwrotu pieniędzy, jeżeli w późniejszym terminie, na wcześniej zarezerwowane wakacje, wystawiona zostanie nowa niższa cena.

Przy dokonywaniu zmian w rezerwacji obowiązują ceny aktualne w momencie dokonywania rezerwacji. 

Proszę sprawdzać naszą stronę internetową www.eurocamp.pl, aby uzyskać najnowsze informacje na temat cen, urządzeń i usług oferowanych w wybranym miejscu docelowym oraz w wybranym obiekcie, przed dokonaniem rezerwacji.

Regulamin dotyczący zakwaterowania Eurocamp (wakacje w sezonie 2022) oraz depozyt za obowiązkowe sprzątanie końcowe (wakacje w sezonie 2023)

Dokonując rezerwacji w firmie Greenbank Holidays Limited działającej pod nazwą Eurocamp, rozumieją Państwo i zgadzają się przestrzegać zasad Regulaminu dotyczącego zakwaterowania oraz Obowiązku sprzątania końcowego.

1. Obowiązki klienta

Jesteśmy dumni z zakwaterowania, które udostępniamy naszym Klientom i wymagamy od Nich, aby z należytą starannością dbali o powierzone zakwaterowanie.

W związku z tym, opuszczając miejsce zakwaterowania w dniu wyjazdu Klient zgadza się na:

Wakacje 2022:

Regulamin dotyczący zakwaterowania

 1. sprawdzenie, czy w zakwaterowaniu nie zostały żadne Wasze rzeczy;
 2. wyczyszczenie i opróżnienie lodówki, zamrażarki oraz opróżnienie szafek ze wszystkich produktów spożywczych i innych rzeczy, które nie należą do wyposażenia zakwaterowania;
 3. opróżnienie wszystkich koszy i wyniesienie śmieci do odpowiednich pojemników na campingu;
 4. umycie, wysuszenie i odłożenie naczyń oraz przyborów kuchennych na właściwe miejsce;
 5. wyczyszczenie grilla;
 6. ściągnięcie wypożyczonej pościeli z łóżek, włożenie jej do poszewki na poduszkę i pozostawienie na stole w części dziennej;
 7. wyczyszczenie wszystkich powierzchni, również w łazience.

W przypadku niewywiązania się przez Klienta z któregokolwiek z obowiązków określonych powyżej, Eurocamp będzie zmuszony do wykonania powyższych prac, w związku z czym zastrzega sobie prawo do przeniesienia kosztów takich działań na Klienta w formie opłaty za sprzątanie ("Opłata za Sprzątanie"). Potwierdzamy, że Opłata za Sprzątanie nie będzie wyższa niż rzeczywiste koszty poniesione przez Eurocamp w związku z usuwaniem uchybień w wypełnianiu zobowiązań przez Klienta, powiększone o wszelkie opłaty administracyjne i stawki robocizny poniesione przez nas w związku z takimi działaniami, i nie przekroczy kwoty 100 EUR. W przypadku konieczności uiszczenia Opłaty za Sprzątanie po opuszczeniu campingu przez Klienta Eurocamp skontaktuje się z nim, aby poinformować go:

(i) dlaczego pobiera Opłatę za Sprzątanie,

(ii) o wysokości Opłaty za Sprzątanie oraz

(iii) sposobie uiszczenia Opłaty za Sprzątanie. 

Opłatę za Sprzątanie należy uiścić w ciągu 30 dni od momentu skontaktowania się Eurocampu z Klientem.

Wakacje 2023:

Obowiązek sprzątania końcowego (obowiązkowa kaucja 100 EUR)

Przed wydaniem zakwaterowania Eurocamp pobierze od Państwa obowiązkową kaucję w wysokości 100 EUR.
 
Przed opuszczeniem zakwaterowania Klient powinien:
 
 1. wyczyścić i opróżnić lodówkę, zamrażarkę oraz opróżnić szafki ze wszystkich produktów spożywczych i innych rzeczy, które nie należą do wyposażenia zakwaterowania;
 2. opróżnić wszystkie kosze i wynieść śmieci do odpowiednich pojemników na campingu;
 3. umyć, wysuszyć i odłożyć naczynia oraz przybory kuchenne na właściwe miejsce;
 4. wyczyścić grilla, jeśli był używany;
 5. ściągnąć wypożyczoną pościeli z łóżek, włożyć ją do poszewki na poduszkę i pozostawić na stole w części dziennej;
 6. wyczyścić wszystkie powierzchnie, również w łazience i na tarasie;
 7. zamieść podłogi we wszystkich pomieszczeniach.

Prawo i jurysdykcja

Umowa z Eurocamp i wszystkie sprawy z niej wynikające podlegają prawu irlandzkiemu. Wszelkie spory, roszczenia lub inne sprawy, które wynikną z niniejszej umowy lub w związku z niniejszą umową będą rozpatrywane wyłącznie przez sądy irlandzkie i automatycznie będzie miało zastosowanie tylko prawo irlandzkie.

Obowiązek sprzątania końcowego oraz obowiązek wpłacenia kaucji za sprzątanie zakwaterowania nie mają zastosowania do niektórych zakwaterowań na campingach wymienionych poniżej:

 1. CD013 Sanguli - Masai Lodge
 2. CD012 Cambrils Park - Cambrils Aloha Bungalow (kaucja za zakwaterowanie i sprzątanie bungalowu pobierana jest bezpośrednio przez camping w dniu przyjazdu)
 3. IL019 Bella Italia - Bella Italia Bungalow
 4. PY011 Airotel Pyrénées - Mountain Lodge

Zniżki i oferty specjalne

Przy wyliczaniu ofert specjalnych nocami gratisowymi są zawsze najtańsze wg. cennika noce. 

Ofertami specjalnymi nie są objęte zakwaterowania typu Aspect i campingi Value Parcs.

Zniżki nie obejmują opłat dodatkowych takich jak: wypożyczenie pościeli/ręczników, pakiety powitalne, pobyt psa oraz opłata klimatyczna.

Klient nie ma prawa domagać się rabatu, bądź zwrotu pieniędzy, jeżeli w późniejszym terminie, na wcześniej zarezerwowane wakacje, wystawiona zostanie oferta specjalna.

Rezerwacja

Przez rezerwację rozumiemy zarezerwowanie jednego namiotu/ mobile home'u w danym okresie przez jednego klienta. Nie ma możliwości przyjęcia zamówienia na dwa lub więcej zakwaterowań na ten sam wyjazd (ten sam camping/ daty) przez jedną osobę. Rezerwacja obejmuje tylko i wyłącznie krótkotrwały wynajem mobile home'u lub namiotu na wybranym z naszej oferty campingu i nie obejmuje innych usług (wyżywienia, dojazdu, organizacji pobytu). Jeżeli klient rezerwuje pobyty na kilku campingach w następujących po sobie datach, traktujemy to jako jedną rezerwację. Na jedną rezerwację przypada jedna lista uczestników.

Potwierdzenie rezerwacji

Po dokonaniu rezerwacji, prześlemy do Was e-mail informujący o tym, że rachunek jest gotowy do pobrania w zakładce 'Mój Eurocamp' na naszej stronie internetowej www.eurocamp.pl. Prosimy o sprawdzenie wszystkich informacji na rachunku oraz zgłoszenie nam w ciągu 48  godzin ewentualnych niezgodności (w szczególności daty pobytu, campingów i zakwaterowania oraz danych uczestników).

Opłata rezerwacyjna 160 PLN/ Zawarcie umowy

Za każdą rezerwację pobierana jest opłata w wysokości 160 PLN płatna w ciągu tygodnia od potwierdzenia rezerwacji. Opłaty tej nie traktujemy jako częściowej zapłaty za urlop. Nie podlega ona także zwrotowi w wypadku odwołania zamówienia. Otrzymanie przez nas opłaty rezerwacyjnej jest równoznaczne z faktem, iż akceptujecie zarezerwowany i opisany na rachunku pobyt oraz tym, iż lider grupy i wszyscy uczestnicy pobytu zapoznali się z niniejszymi warunkami rezerwacji.

Opłata końcowa za wczasy

Wakacje 2022 - opłata końcowa za wczasy powinna zostać wniesiona na 10 tygodni przed datą pierwszego noclegu lub w ciągu 7 dni, jeżeli rezerwacja została zrobiona na mniej niż 2 miesiące przed wyjazdem. Brak należnej opłaty w wymaganym terminie oznacza rezygnację z zamówienia i daje nam prawo do jego anulowania.


Wakacje 2023 - opłata końcowa za wczasy powinna zostać wniesiona na 12 tygodni przed datą pierwszego noclegu lub w ciągu 7 dni, jeżeli rezerwacja została zrobiona na mniej niż 2 miesiące przed wyjazdem. Brak należnej opłaty w wymaganym terminie oznacza rezygnację z zamówienia i daje nam prawo do jego anulowania.

Voucher podróżny

Po uiszczeniu wszystkich opłat, na ok. 4-2 tygodnie przed datą pierwszego noclegu, otrzymacie od nas wiadomość e-mail informującą o możliwości pobrania ze strony www.eurocamp.pl (zakładka 'Mój Eurocamp') swoich dokumentów podróżnych, z którymi należy udać się na wakacje.

Ubezpieczenie

Wszyscy klienci Eurocamp objęci są ubezpieczeniem w ramach Pakietu Basic zgodnie z postanowieniami Umowy Generalnej nr 207 z dnia 10.02.2016 r. i polisy nr 1000556, zawartej z ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działającą przez Oddział w Polsce (dawniej: Europäische Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działającą przez Oddział w Polsce) na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Beztroskie Podróże Nr 10.10.008. Sumy ubezpieczenia w Pakiecie Basic wynoszą: koszty leczenia i transportu (KL) – 50.000 PLN; NNW: uszczerbek na zdrowiu – 10.000 PLN, śmierć – 5.000 PLN; assistance podstawowe – w ramach sumy KL.

Okres ubezpieczenia obejmuje termin pobytu na campingach oraz czas podróży (1 dzień na dojazd i 1 dzień na powrót).

Jeżeli chcecie wykupić wyższy wariant ubezpieczenia lub ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży, prosimy o zapoznanie się z informacjami w zakładce "Ubezpieczenie"  lub o kontakt z naszymi konsultantkami.

RODO:

Administratorem danych osobowych jest ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działająca przez Oddział w Polsce, al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000214412, NIP 2040000303, Regon 193072350, kapitał zakładowy 52 000 000 EUR. 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

- wykonania umowy ubezpieczenia,

- wykonania czynności ubezpieczeniowych związanych z ewentualną likwidacją szkody, 

- rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji i odwołań;

- wypełnienie obowiązków wynikających z ustaw powszechnie obowiązujących;

- realizacji prawnie  uzasadnionych interesów administratora danych (dochodzenie i obrona przed roszczeniami, przeciwdziałanie przestępstwom ubezpieczeniowym);

- w celach statystycznych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych to:

- zgoda- na uzyskanie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie stanu zdrowia w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, wykorzystanie adresu e-mail do korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

- przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- prawnie uzasadnione interesy administratora danych, tj. dochodzenie roszczeń, przeciwdziałanie przestępstwom ubezpieczeniowym, cele statystyczne (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO);

- wypełnienie obowiązków prawnych administratora danych, np. przetwarzanie na podstawie przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO).

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

- podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ERGO Ubezpieczenia podróży (m.in. dostawcom usług IT, doradcom);

- podmiotom wykonującym działalność leczniczą;

- do podmiotów powiązanych w celu przeprowadzenia weryfikacji w związku z zapewnieniem stosowania przepisów o sankcjach finansowych,

- innym administratorom w przypadku prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub istnienia obowiązku ustawowego;

- dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów powiązanych w celu i w zakresie zapewnienia wsparcia Ubezpieczonemu za granicą zgodnie z warunkami ubezpieczenia (przeprowadzającym postępowanie likwidacyjne roszczeń, organizującym lub wykonującym czynności związane z postępowaniem likwidacyjnym roszczeń). Może to się wiązać z przekazywaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w zależności od miejsca udzielania wsparcia). W takim wypadku Państwa dane osobowe są chronione za pomocą standardowych klauzul ochrony danych przyjętych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską, lub innego środka, które zgodnie z RODO stanowi odpowiednie zabezpieczenie w przypadku transferu danych do krajów trzecich (np. Program Privacy Shield – Tarcza Prywatności w USA). Osoba, której dane dotyczą, może żądać wydania kopii przekazanych danych oraz wskazania miejsca ich udostępnienia. W tej sprawie należy się skontaktować z administratorem danych osobowych lub z inspektorem ochrony danych.

Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

2) prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 

3) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; 

4) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania ich do innego administratora; 

5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych; 

6) prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem. 

W celu skorzystania z powyższych praw (z wyjątkiem skargi) należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z umowy ubezpieczenia lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunków, faktur) dotyczących umowy. W celach statystycznych, dane osobowe mogą być przetwarzane w okresie wskazanym w przepisach o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego- wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie będzie to możliwe.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez administratora w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Podmiotem uprawnionym właściwym do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami dla ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działającego przez Oddział w Polsce jest Rzecznik Finansowy (Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl) 

Podróż

Do klientów należy zaplanowanie i zorganizowanie podróży. Nie zwracamy kosztów za niewykorzystane noclegi, jeżeli przyjedziecie później lub wcześniej wyjedziecie.

Zmiany w rezerwacji

Jeżeli chcielibyście wprowadzić jakieś zmiany w rezerwacji, jest to możliwe pod warunkiem, że wybrane miejsca i zakwaterowania są jeszcze dostępne. Jednocześnie zaznaczamy, że system rezerwacji Eurocamp jest skonfigurowany w sposób zapewniający jak najbardziej efektywną sprzedaż, co oznacza, że nie zawsze istnieje możliwość skrócenia lub wydłużenia pobytu. Prosimy wziąć pod uwagę również fakt, iż wszystkie zmiany dokonywane w rezerwacji możliwe są tylko w bieżącym sezonie i obowiązującymi cenami są te z dnia dokonywania rezerwacji.

Na 21 lub mniej dni przed wyjazdem nie przyjmujemy zmian polegających na całkowitej zmianie terminu wakacji. Istnieje możliwość przepisania rezerwacji na osoby trzecie – taka zmiana traktowana jest jako dokonanie nowej rezerwacji, w związku z tym wiąże się z ponownym wniesieniem 160 PLN opłaty rezerwacyjnej za zmianę przez nowych uczestników wyjazdu (opłata końcowa za wakacje jest przepisywana). Zmian w rezerwacji można dokonywać do maksymalnie 48 godzin przed datą rozpoczęcia pobytu, którego ta zmiana ma dotyczyć.

W przypadku zmian dokonywanych po wniesieniu opłaty końcowej za wakacje i wynikających z tego różnic w cenie wakacji, stosowane są opłaty takie, jak przy 'Rezygnacji z urlopu'.

Jeżeli chcecie zmienić swoją rezerwację podczas pobytu na campingu, prosimy pamiętać, że takie zmiany są zawsze dokonywane bezpośrednio u naszych przedstawicieli na miejscu. Prosimy także wziąć pod uwagę, że w takiej sytuacji będziecie poproszeni o uiszczenie dodatkowej opłaty administracyjnej (ok. 40 EUR). W takim przypadku nie obowiązują ceny podane w naszym katalogu oraz stronie internetowej, jak też oferty specjalne i zniżki.

Jeśli zmienimy Wasze plany

Może się zdarzyć, iż z przyczyn od nas niezależnych bedziemy zmuszeni do zmiany Waszej obecnej rezerwacji. Możecie wybrać wtedy jedną z trzech możliwości:

 • zaakceptować zmianę; 
 • zarezerwować miejsca na innym, dostępnym campingu; 
 • zrezygnować z wyjazdu (zwracamy pieniądze wpłacone za rezerwację)
Zmiany z przyczyn od nas niezależnych 
 
Niektóre zmiany w rezerwacji mogą być konieczne z powodu wyjątkowych okoliczności, których ani my, ani nasi dostawcy nie mogliśmy ani przewidzieć ani uniknąć, nawet pomimo naszej największej staranności. Okoliczności te obejmują spory przemysłowe, zamknięcie lub zatłoczenie portów oraz lotnisk, blokady dróg, nieuniknione problemy techniczne z transportem, wojnę, niepokoje społeczne, działalność terrorystyczną, katastrofę naturalną lub nuklearną, epidemie lub choroby, niekorzystne warunki pogodowe, klęski żywiołowe lub katastrofy spowodowane przez człowieka lub inne, podobne wydarzenia. W takich okolicznościach nie będziesz uprawniony do zwrotu pieniędzy ani odszkodowania.

Rezygnacja z urlopu

Po otrzymaniu pełnej opłaty za wakacje, klientowi w każdej chwili przysługuje prawo do anulowania zamówienia (wymagana jest forma pisemna). Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej otrzymania przez nasze biuro. Po otrzymaniu od klienta pisemnej rezygnacji z pobytu, Eurocamp dokona zwrotu wpłaconych pieniędzy (po potrąceniu adekwatnych, poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem zarezerwowanej oferty), nie więcej jednak niż:


Do 56 dni60% opłaty za pobyt
Od 55 do 15 dni30% opłaty za pobyt
14 lub mniej dni10% opłaty za pobyt


W przypadku uiszczenia częściowej opłaty za pobyt wysokość zwrotu liczona jest od faktycznie wpłaconej kwoty.

*Jeżeli chcą się Państwo lepiej zabezpieczyć (np. na wypadek choroby), proponujemy wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

Specjalne życzenia

Jeśli zatrzymacie się na campingu na conajmniej 6 nocy i macie preferencje dotyczące położenia zakwaterowania, to nalezy je zgłosić w momencie składania rezerwacji. Jednak prosimy wziąć pod uwagę, iż nie możemy zagwarantować spełnienia tej prośby, gdyż wykupiony pobyt obejmuje wynajem danego typu zakwaterowania, a nie konkretnej parceli.

Reklamacje

Zawsze dokładamy starań, abyście spędzili wakacje w jak najbardziej komfortowych warunkach. Jednakże, jeżeli znajdziecie powód do złożenia uzasadnionej reklamacji, najpierw należy zwrócić się do naszych przedstawicieli na campingu. Na miejscu zostaną podjęte kroki, aby rozwiązać istniejący problem. Jeżeli w dalszym ciągu nie będziecie zadowoleni z rozwiązania, prosimy o sporządzenie raportu podpisanego przez naszą przedstawicielkę/naszego przedstawiciela. Aby reklamacja została wniesiona skutecznie, nalezy ją przesłać do naszego biura w formie pisemnej wraz z podpisanym raportem w ciagu 30 dni od zakończenia pobytu. W przeciwnym wypadku nie będziemy w stanie rzetelnie rozpatrzyć Waszego zgłoszenia. Greenbank Holidays Ltd. ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 30 dni od jej złożenia.

Pakiet dla dziecka

Na większości campingów dzieciom do lat 3 Eurocamp zapewnia gratisowy pakiet dla dziecka (wysokie krzesełko do karmienia, łóżeczko turystyczne, wanienkę, matę do przewijania, nocnik, barierki do łóżka). Chęć skorzystania z pakietu należy zgłosić najpóźniej do 7 dni przed wyjazdem.

Przyjazd na camping

Zakwaterowanie naszych klientów w dniu przyjazdu odbywa się między godziną 15.00 a 20.00. Na wielu campingach brama wjazdowa zamknięta jest od godziny 22:00 do 7:00. Jeżeli przyjedziecie późno wieczorem lub będziecie planowali wyjazd z campingu wcześnie rano, samochód należy zostawić poza campingiem. W dniu wyjazdu namiot lub mobile home należy opuścić do godziny 10.00.

Samochód

Nie zawsze istnieje możliwość zaparkowania samochodu obok zakwaterowania. W takim przypadku należy parkować samochód w wyznaczonych miejscach na campingu. Bezpłatny parking obejmuje parkowanie tylko jednego auta. W przypadku, gdy dwie rodziny mieszkają w jednym zakwaterowaniu i podróżują dwoma samochodami, nie gwarantujemy miejsca na drugi samochód. Parkowanie dodatkowego auta klient organizuje we własnym zakresie/na własny koszt.

Zakwaterowanie i wyposażenie

W naszych namiotach może spać do 6 osób: maksymalnie 4 osoby dorosłe + 2 dzieci poniżej 18 roku życia.

Na niektórych campingach namioty są 5-osobowe, w których mogą spać maksymalnie 4 osoby dorosłe + 1 dziecko poniżej 18 roku życia.

W naszych mobile home'ach może spać od 4 do 8 osób*, w tym od 4 do 6 osób dorosłych* + 1, 2, 3 lub 4 dzieci poniżej 18 roku życia (każde dziecko, nawet niemowlę traktowane jest jako osoba).

Dla Waszej wygody zalecamy zakwaterowanie maksymalnie do pięciu osób w mobile home'ach 2-sypialnianych i sześciu w mobile home'ach z 3 sypialniami.

*maksymalna ilość osób uzależniona jest od rodzaju zakwaterowania i campingu, o szczegóły prosimy pytać nasze konsultantki.


W naszych namiotach i mobile home'ach znajdują się tylko kołdry oraz poduszki. Pościel, prześcieradła i ręczniki oraz środki czystości prosimy zabrać ze sobą. Pościel (składająca się zazwyczaj z  dwóch prześcieradeł, poszewki na poduszkę oraz 1 ręcznika) i ręczniki plażowe można też zamówić za naszym pośrednictwem, zgłaszając nam ten fakt najpóźniej do 7 dni przed wyjazdem. Wystrój, układ oraz powierzchnia namiotów i mobil home'ów, jak również wyposażenie mogą różnić się od tych opisanych na naszej stronie www i w naszym katalogu, ale z pewnością będzie to standard zbliżony do przedstawionego. Prosimy także wziąć pod uwagę, iż mobile home'y w tej samej grupie mogą różnić się wielkością, rozkładem i wykończeniem wnętrz.

W przypadku awarii nie możemy zagwarantować natychmiastowego zastąpienia zagubionego lub zepsutego elementu wyposażenia namiotu lub mobile home'u.

Namiot i mobile home

Rezerwując swoje wczasy zgadzacie się na przyjęcie namiotu/mobil home'u wskazanego Wam przez przedstawiciela/przedstawicielkę Eurocampu na campingu.

Zgadzacie się również na to, że będziecie dbać o Wasz namiot/ mobil home oraz o ich wyposażenie. Będziecie odpowiedzialni za jakiekolwiek zniszczenia i braki w wyposażeniu zakwaterowania, wynikające z Waszego zaniedbania.

Zwierzęta domowe

Na niektórych campingach w namiotach i wybranych typach mobil home'ów, za dodatkową opłatą 20 PLN/noc mogą przebywać zwierzęta domowe. Warunkiem jest zgłoszenie zwierzęcia podczas rezerwacji.

Rzeczy zagubione

Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na campingu Możemy pomóc w zorganizowaniu dostarczenia tylko rzeczy takich jak dokumenty, aparat fotograficzny lub telefon.

Regulamin campingów

Każdy camping posiada swój własny regulamin, który należy przestrzegać. Jest on opracowany przez właściciela campingu i dlatego jest poza odpowiedzialnością Eurocampu. Prosimy wziąć pod uwagę, że na większości campingów trzeba pozostawić paszport/dowód osobisty jednego uczestnika wyjazdu (ew. wszystkich) w głównej recepcji na jedną dobę (na niektórych campingach na cały pobyt). Na niektórych campingach istnieje obowiązek noszenia bransoletek identyfikacyjnych podczas całego pobytu. Jeśli w wyniku naruszenia regulaminu campingu zostaniecie poproszeni o jego opuszczenie, Eurocamp nie zwraca kosztu niewykorzystanych noclegów, ani też nie gwarantuje znalezienia zastępczych noclegów.

Informacje dodatkowe/odpowiedzialność

Właściciele campingów zawsze starają się, aby prace remontowo-budowlane na campingu odbywały się poza sezonem. Niestety, nie zawsze można zapobiec takim pracom podczas Waszego pobytu na campingu. Eurocamp nie ponosi odpowiedzialności za te okoliczności, a także warunki pogodowe, szkodniki i owady, hałas oraz funkcjonowanie urządzeń na campingu, za które odpowiedzialny jest właściciel campingu. Odpowiedzialność Eurocampu jest wykluczona w przypadku szkód wynikłych poprzez działanie lub zaniechanie osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, a także działanie lub zaniedbanie Klienta i osób towarzyszących.


Wszyscy nasi klienci powinni przestrzegać regulaminu campingu oraz zachowywać się w sposób zgodny z obowiązującymi normami społecznymi, nie zakłócając spokoju innych gości. Jeśli w naszej opinii, opinii kierownictwa campingu lub jakiejkolwiek innej upoważnionej osoby, zachowanie Państwa lub któregokolwiek z członków Państwa grupy powoduje lub może spowodować niepokój, niebezpieczeństwo lub zdenerwowanie innych klientów lub osób trzecich, albo uszkodzenie mienia zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zakończenia Państwa pobytu. W przypadku takiego rozwiązania nasza odpowiedzialność wobec Państwa i/lub członków Państwa grupy ustanie, a Państwo i/lub członkowie Państwa grupy będziecie musieli natychmiast opuścić swoje zakwaterowanie lub inne udogodnienia. Nie będziemy mieli żadnych dalszych zobowiązań wobec Państwa i/lub członków Państwa grupy. Nie dokonamy zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zakwaterowanie jak również za inne udogodnienia i nie pokryjemy żadnych wydatków ani kosztów poniesionych w wyniku rozwiązania umowy. Państwo i/lub członkowie Państwa grupy możecie być również zobowiązani do pokrycia strat i/lub szkód spowodowanych przez Państwa działania, a my uznamy, że Państwo i/lub członkowie Państwa grupy są wspólnie lub indywidualnie odpowiedzialni za wszelkie szkody lub straty spowodowane przez Państwa i/lub członków Państwa grupy. Pełna zapłata za wszelkie tego typu szkody lub straty musi zostać uiszczona bezpośrednio menadżerowi parku lub campingu lub innemu dostawcy przed wyjazdem. Jeśli nie dokonają Państwo płatności, będą Państwo odpowiedzialni za pokrycie wszelkich roszczeń (w tym kosztów prawnych), które zostaną wniesione przeciwko nam w wyniku Państwa działań, a także wszelkich kosztów, które poniesiemy w związku z dochodzeniem roszczeń przeciwko Państwu. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za działania lub zachowanie innych gości lub osób trzecich, które nie mają związku z ustaleniami dotyczącymi rezerwacji lub z nami.


Prosimy mieć na uwadze, że wakacje organizowane przez naszą firmę, pomimo, iż są to pierwszej klasy obiekty i komfortowe zakwaterowania, odbywają się na campingach. W takich miejscach kontakt z naturą (np. warunki atmosferyczne czy owady) jest na pewno bliższy niż w przypadku innych form zakwaterowania. Prosimy także wziąć pod uwagę, iż campingu są zazwyczaj w pełni obłożone w lipcu i w sierpniu. Jeżeli waszymi priorytetami są cisza i spokój zalecamy, aby unikać pobytu w tych miesiącach.

Atrakcje na campingu

Prosimy wziąć pod uwagę, że takie atrakcje jak: tenis, wypożyczalnie rowerów, rowerów wodnych itp. są dodatkowo płatne.

Wypoczynek poza sezonem

Wielu klientów decyduje się na wakacje poza sezonem. Nalezy jednak pamiętać, że jednym z powodów, dla których ceny poza sezonem są niższe, jest fakt, iż niektóre z udogodnień mogą być nieczynne. Baseny mogą być zamknięte do połowy maja i połowy września. Sklepy, restauracje i bary często są otwarte tylko w sezonie. Podobnie, animacje na campingu są organizowane zazwyczaj tylko od lipca do września. Prosimy pamiętać, że wszelkie podane przez nas daty otwarcia powinny być traktowane jako orientacyjne wskazówki.

Baseny

Na francuskich campingach mężczyźni korzystający z basenu powinni nosić tradycyjne kąpielówki, a nie krótkie spodenki typu bermudy. Na niektórych campingach jest obowiązek noszenia czepków kapielowych (szczególnie we Włoszech). Na większości campingów leżaki na basenach i plażach są płatne.

Grill

Jeżeli na campingu nie ma zakazu grillowania, to na wyposażeniu zakwaterowania znajduje się grill (gazowy lub na węgiel).

Sjesta

Na większości campingów brama wjazdowa na camping, baseny oraz sklepy zamykane są na czas sjesty (szczególnie we Włoszech i Hiszpanii).

Jakość usług

Przyjmujemy pełną odpowiedzialność za zapewnienie noclegów oferowanych przez Eurocamp oraz za usługi świadczone przez naszych pilotów na odpowiednim poziomie, tak jak opisaliśmy to w naszym katalogu i na stronie internetowej.

Standard campingów

System ocen obejmuje ogólnie jakość i zakres udogodnień dostępnych na campingu. Nasze opisy campingów/podana ilość gwiazdek oparte są na oficjalnej klasyfikacji obowiązującej w danym kraju.

Właściciele campingów

Campingi, na których znajdują się nasze namioty i mobil home'y NIE są własnością Eurocampu. Wszystkie mają swoich prywatnych właścicieli. My wybieramy tylko te, które odpowiadają naszym standardom i spełniają nasze wymagania.

Wyjazdy grupowe

Niektóre campingi (szczególnie Ca'Savio, Valle Gaia, Park Playa Bara, Playa Montroig) nie akceptują grup (np. grup składających się jedynie z osób poniżej 25 roku życia lub rezerwacji większej ilości zakwaterowań). O szczegóły prosimy pytać nasze konsultantki.

Informacje na stronie internetowej

Nasza strona internetowa została przygotowane z najwyższą starannością w oparciu o aktualnie dostępne informacje. Jednak prosimy wziąć pod uwagę, iż informacje dotyczące campingów mogą się zmieniać i nie zawsze będziemy w stanie je na bieżąco aktualizować.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych na stronie internetowej www.eurocamp.pl zwaną dalej Serwisem Internetowym jest Camping Plus Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul.Kuropatwia 2, 51-419 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000202572, NIP: 8991069817, REGON: 930795548.

Camping Plus Sp. z o.o. wprowadza do bazy komputerowej firmy dane klienta zawierające jego imię, nazwisko, adres, e-mail oraz datę urodzenia w celu przesłania katalogu oraz dokonania rezerwacji. Podanie danych przez klienta jest dobrowolne i oznacza jego zgodę na ich wprowadzenie do sytemu komputerowego. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia. Powyższe dane są chronione i przetwarzane  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, zwaną dalej Ustawą)i innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności, aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób Camping Plus może gromadzić i wykorzystywać dane osobowe.

Zdjęcia i filmy klientów

Przesłanie do nas zdjęć, filmów, artykułów na bloga oraz opinii na temat wakacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikacje.

Otrzymuj wiadomości o nowościach, ofertach specjalnych i konkursach prosto do swojej skrzynki mailowej

© Eurocamp jest nazwą handlową Greenbank Holidays Ltd.

Camping Plus sp. z o. o. ul. Kuropatwia 2, 51-419 Wrocław działa w imieniu i na rzecz Greenbank Holidays Ltd. email: rezerwacja@eurocamp.pl