REGULAMIN KONKURSU "POCZTÓWKA Z WAKACJI"


 1. Organizatorem konkursu jest firma Camping Plus sp z o.o., zwana dalej organizatorem.
 2. Adres organizatora konkursu: Camping Plus sp z o.o., ul. Kuropatwia 2, 51-419 Wrocław.
 3. Konkurs trwa w terminie od 11.10.2022 do 16.10.2021 roku, do godz. 24.00.
 4. Nagrodą główną w konkursie są 3 vouchery podróżne na kwotę 500 zł do wykorzystania w sezonie 2023 na pobyt z oferty Eurocamp. Fundator nagród: Camping Plus sp z o.o., ul. Kuropatwia 2, 51-419 Wrocław.
 5. W konkursie można wziąć udział umieszczając zdjęcie pod tytułem "pocztówka z wakacji" pod postem konkursowym na Facebooku.
 6. Spełnienie warunków opisanych w punkcie 5 niniejszego regulaminu jest równoznaczne z wzięciem udziału w konkursie i akceptacją niniejszego regulaminu. 
 7. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez komisję złożoną z pracowników organizatora konkursu w dniu 18.10.2022 o godz. 15.00, a imiona i nazwiska bądź nazwy wygranych użytkowników zostaną umieszczone tego dnia w specjalnym poście na Facebooku.  
 8. Każdy uczestnik konkursu może dokonać zgłoszenia udziału w konkursie wiele razy.
 9. Warunkiem odbioru nagrody jest przesłanie swoich danych niezbędnych do jej realizacji do 3 dni po ogłoszeniu wyników w wiadomości prywatnej na Facebooku. 
 10. Wszelkie reklamacje przyjmowane będą wyłącznie w ciągu 30 dni od daty zakończenia konkursu.
 11. Z konkursu wyłączeni są pracownicy Camping Plus sp z o.o. oraz członkowie ich rodzin.
 12. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany, ani powiązany z serwisem Facebook. Przystąpienie do konkursu stanowi jednocześnie oświadczenie uczestnika konkursu, iż zwalnia serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej  z przeprowadzeniem konkursu.
 13. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki: a) posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski (konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej); b) ukończyła 18 lat -posiada dostęp do Internetu, w tym do serwisu Facebook; c) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia – przystąpienie do konkursu oznacza bezwarunkową akceptację postanowień Regulaminu przez uczestnika konkursu.
 14. Nie jest możliwe wypłacenie zwycięzcy równowartości nagrody rzeczowej, ani przeniesienie praw do nagrody przez osobę nagrodzoną na inną osobę.
 15. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo zmian dat konkursu, jego anulowania, skrócenia lub przerwania bez podania przyczyny.