SZCZEGÓŁY REGULAMINU DOTYCZĄCEGO ZAKWATEROWANIA EUROCAMP (WAKACJE W SEZONIE 2022) ORAZ DEPOZYTU ZA OBOWIĄZKOWE SPRZĄTANIE KOŃCOWE (WAKACJE W SEZONIE 2023)

Dokonując rezerwacji w firmie Greenbank Holidays Limited działającej pod nazwą Eurocamp, rozumieją Państwo i zgadzają się przestrzegać zasad Regulaminu dotyczącego zakwaterowania oraz Obowiązku sprzątania końcowego.

1. Obowiązki klienta

Jesteśmy dumni z zakwaterowania, które udostępniamy naszym Klientom i wymagamy od Nich, aby z należytą starannością dbali o powierzone zakwaterowanie.

W związku z tym, opuszczając miejsce zakwaterowania w dniu wyjazdu Klient zgadza się na:

Wakacje 2022:

Regulamin dotyczący zakwaterowania

 1. sprawdzenie, czy w zakwaterowaniu nie zostały żadne Wasze rzeczy;
 2. wyczyszczenie i opróżnienie lodówki, zamrażarki oraz opróżnienie szafek ze wszystkich produktów spożywczych i innych rzeczy, które nie należą do wyposażenia zakwaterowania;
 3. opróżnienie wszystkich koszy i wyniesienie śmieci do odpowiednich pojemników na campingu;
 4. umycie, wysuszenie i odłożenie naczyń oraz przyborów kuchennych na właściwe miejsce;
 5. wyczyszczenie grilla;
 6. ściągnięcie wypożyczonej pościeli z łóżek, włożenie jej do poszewki na poduszkę i pozostawienie na stole w części dziennej;
 7. wyczyszczenie wszystkich powierzchni, również w łazience.

W przypadku niewywiązania się przez Klienta z któregokolwiek z obowiązków określonych powyżej, Eurocamp będzie zmuszony do wykonania powyższych prac, w związku z czym zastrzega sobie prawo do przeniesienia kosztów takich działań na Klienta w formie opłaty za sprzątanie ("Opłata za Sprzątanie"). Potwierdzamy, że Opłata za Sprzątanie nie będzie wyższa niż rzeczywiste koszty poniesione przez Eurocamp w związku z usuwaniem uchybień w wypełnianiu zobowiązań przez Klienta, powiększone o wszelkie opłaty administracyjne i stawki robocizny poniesione przez nas w związku z takimi działaniami, i nie przekroczy kwoty 100 EUR. W przypadku konieczności uiszczenia Opłaty za Sprzątanie po opuszczeniu campingu przez Klienta Eurocamp skontaktuje się z nim, aby poinformować go:

(i) dlaczego pobiera Opłatę za Sprzątanie,

(ii) o wysokości Opłaty za Sprzątanie oraz

(iii) sposobie uiszczenia Opłaty za Sprzątanie. 

Opłatę za Sprzątanie należy uiścić w ciągu 30 dni od momentu skontaktowania się Eurocampu z Klientem.


Wakacje 2023:

Obowiązek sprzątania końcowego (obowiązkowa kaucja 100 EUR)

Przed wydaniem zakwaterowania Eurocamp pobierze od Państwa obowiązkową kaucję w wysokości 100 EUR.
 
Przed opuszczeniem zakwaterowania Klient powinien:
 
 1. wyczyścić i opróżnić lodówkę, zamrażarkę oraz opróżnić szafki ze wszystkich produktów spożywczych i innych rzeczy, które nie należą do wyposażenia zakwaterowania;
 2. opróżnić wszystkie kosze i wynieść śmieci do odpowiednich pojemników na campingu;
 3. umyć, wysuszyć i odłożyć naczynia oraz przybory kuchenne na właściwe miejsce;
 4. wyczyścić grilla, jeśli był używany;
 5. ściągnąć wypożyczoną pościeli z łóżek, włożyć ją do poszewki na poduszkę i pozostawić na stole w części dziennej;
 6. wyczyścić wszystkie powierzchnie, również w łazience i na tarasie;
 7. zamieść podłogi we wszystkich pomieszczeniach.

Prawo i jurysdykcja


Umowa z Eurocamp i wszystkie sprawy z niej wynikające podlegają prawu irlandzkiemu. Wszelkie spory, roszczenia lub inne sprawy, które wynikną z niniejszej umowy lub w związku z niniejszą umową będą rozpatrywane wyłącznie przez sądy irlandzkie i automatycznie będzie miało zastosowanie tylko prawo irlandzkie.


Obowiązek sprzątania końcowego oraz obowiązek wpłacenia kaucji za sprzątanie zakwaterowania nie mają zastosowania do niektórych zakwaterowań na campingach wymienionych poniżej:

 1. CD013 Sanguli - Masai Lodge
 2. CD012 Cambrils Park - Cambrils Aloha Bungalow (kaucja za zakwaterowanie i sprzątanie bungalowu pobierana jest bezpośrednio przez camping w dniu przyjazdu)
 3. IL019 Bella Italia - Bella Italia Bungalow
 4. PY011 Airotel Pyrénées - Mountain Lodge