Holiday Insurance Demands and Needs

Ubezpieczenie podróżne

Wyjeżdżając z nami na wczasy jesteście Państwo automatycznie objęci ubezpieczeniem ERGO Ubezpieczenia Podróży: pakiet Basic. Wraz z dokumentami podróży otrzymacie polisę ubezpieczeniową obowiązującą na cały okres podróży. Zalecamy zapoznać się z zakresem ubezpieczenia lub w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Beztroskie Podróże

Proponujemy także pakiety HELP lub HELP PLUS, które posiadają wyższe sumy ubezpieczenia, ubezpieczenie bagażu, OC oraz szeroki zakres Assistance.

Wysokość składek:     • Pakiet Help 1.75 zł/osoba/dzień        • Pakiet Help Plus 4.75 zł/osoba/dzień

Już teraz umożliwiamy wszystkim Klientom, którzy zarezerwowali wakacje z Eurocamp, zakup dodatkowego ubezpieczenia podróżnego w prosty i wygodny sposób online.


Szczegóły znajdują się tutaj:   https://campingplus.pl/ubezpieczenia


UWAGA: WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ W PRZYPADKU ZACHOROWANIA NA COVID-19

W trosce o Wasz komfort i bezpieczeństwo firma ERGO Ubezpieczenia Podróży rozszerzyła swoją odpowiedzialność w przypadku szkód powstałych wskutek pandemii (w tym choroby COVID-19). Ochroną ubezpieczeniową w tym przypadku będą objęte osoby, które wykupią podwyższony wariant ubezpieczenia: Pakiet Help lub Pakiet Help Plus. 

Dlatego doradzamy i zachęcamy do wyboru w/w opcji ubezpieczenia, aby mogli się Państwo w pełni cieszyć beztroskim czasem podczas pobytu na wakacjach z naszą firmą.

 

Zakres ubezpieczeń podany jest w tabelce poniżej: 

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji i przerwania podróży


Kupujesz wczasy z wyprzedzeniem? Sprawdź co oferuje ten wariant ubezpieczenia!

Wysokość składki za ubezpieczenie od kosztów rezygnacji i przerwania podróży wynosi: 5% ceny pobytu podanej na rachunku.

UWAGA!!! Ten wariant ubezpieczenia należy opłacić w tym samym dniu co zaliczkę za pobyt. W przypadku rezerwacji dokonanych na 8 lub mniej tygodni przed wyjazdem składkę należy uiścić w tym samym dniu co opłatę końcową za pobyt.

Nie możecie jechać na wakacje?

Jeśli z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku nie będziesz mógł wyruszyć w zaplanowaną podróż, ERGO Ubezpieczenia Podróży zwróci Ci koszty rezygnacji z podróży w wysokości 80% poniesionych kosztów, bez opłaty rezerwacyjnej (maksymalnie do kwoty 15 000 PLN).
 
Zdarzenia objęte ubezpieczeniem to:
- nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek lub śmierć Ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub ich najbliższego krewnego,
- szkoda w mieniu Ubezpieczonego, jego najbliższego krewnego lub współuczestnika podróży powstała w wyniku zdarzenia losowego lub będąca następstwem przestępstwa,
- zwolnienie z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,
- wyznaczenie daty rozpoczęcia pracy (o ile Ubezpieczony był zarejestrowany jako bezrobotny),
- kradzież dokumentów Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży.

Musicie wcześniej wrócić z wakacji?

W przypadku nieprzewidzianego, wcześniejszego powrotu do kraju ERGO Ubezpieczenia Podróży zwraca Państwu koszty za transport powrotny oraz niewykorzystane, a opłacone świadczenia w podróży (np. zakwaterowanie, wycieczki dodatkowe), wynikające z zawartej umowy.
 
Zdarzenia objęte ubezpieczeniem:
- śmierć, nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek najbliższego krewnego, o ile zdarzenie to miało miejsce na terenie kraju zamieszkania Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży,
- szkoda w mieniu Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży powstała w wyniku zdarzenia losowego lub będąca następstwem przestępstwa.

Koszty rezygnacji z podróży i koszty przerwania podróży, obejmują także zdarzenia powstałe na skutek zachorowania na COVID-19.